My a naše mačky

V tejto časti by sme vás radi  oboznámili s výstavnými úspechmi našich členov. V našej organizácií nájdete chovateľov a vystavovateľov rôznych plemien mačiek, ktorí dosahujú vynikajúce úspechy na medzinárodných výstavách mačiek.

Medzinárodnej výstavy sa môže zúčastniť nielen mačky s PP, ale aj domáce mačky. Základnou podmienkou je dosiahnutie veku minimálne 4 mesiacov. Na výstave sa posudzuje krása mačiek . Ich vzhľad sa musí čo najviac približovať k štandardu, ktorý je vypracovaný zvlášť pre každé plemeno.  Prehľad štandardov niektorých plemien si môžete prečítať v časti Články, Štandardy FIFE.

Ak je mačka naozaj krásnym predstaviteľom svojho plemena, o čom rozhodne posudzovateľ, dostáva na výstave certifikát. Po získaní presne stanoveného počtu certifikátov sa jej pridelia tituly. Mačka môže mať tieto tituly.

Výstavné tituly,    skratka

Šampión   CH

Premiér   PR

Medzinárodný šampión  IC

Medzinárodný premiér  IC

Medzinárodný grand šampión   GIC

Medzinárodný grand premiér   GIP

Európsky šampión EC

Európsky premiér EP

FIFe Americký šampión FAC

FIFe Americký premiér FAP

Supreme šampión SC

Supreme premiér SP

Národný víťaz NW

Škandinávsky víťaz SW

Svetový víťaz WW

Juniorský víťaz JW

Distinguished Merit DM

Distinguished Show Merit DSM

Distinguished Variety Merit DVM


ROK 2015,  účasť a výsledok na výstavách

Medzinárodná výstava mačiek ŽILINA, 3.5.2015

Chovateľ M.Tkáč-1 mačka

1.GIC Neytiri Kočky ze Severu, CZ, Grand Inter Champion, Inter premier, BIS 1.miesto, BOB2

Chovateľka E.Hiszemová-1 mačka

1.Andy Garcia Sybila , 3.5.2015- CAGCIB

Medzinárodná výstava mačiek BRNO, 11.12.4.2015

Chovateľka B.Eštvanová, 2 mačky

1. Aaron Axion Hypnotic Dolls: 11.4.2015 CAPIB,  12.4.2015 CAGPIB

2. Henry Hope z Rozkvetu:  11.4.2015 CAP, 12.4.2015 CAP

Medzinárodná výstava mačiek EBRIEICHSDORF (AT),  7.-8.3. 2015

Chovateľka E.Hiszemová-2 mačky

1. Coonblizzard´s Nymphe, 7.3.2015- CAS, 8.3.2015- CAS

2.Andy Garcia Sybila , 7.3.2015- CACIB, 8.3.2015- CAGCIB, víťaz BIV, nom. BIS

 • Citáty

  Leonardo da Vinci
  "I tá najmenšia mačka je majstrovské dielo."
  Mark Twain
  "Zo všetkých tvorov, ktoré Boh stvoril sa len jeden jediný nemôže nikdy stať otrokom. Je ním mačka."
  Victor Hugo
  "Boh stvoril mačku preto,aby existoval taký tiger, ktorého môžeme smelo pohladkať."
  Emily Bronteová
  "Nie je dôležité, či sa chcete s mačkou hrať – rozhodujúce je, či sa ona chce hrať s vami."

 • Prihlásiť sa